COST Action FP 1404

Fire safe use of bio-based building products

This webpage for COST Action FP1404 is hosted by SP Technical Research Institute of Sweden. Our business areas form clearly recognisable portals that meet customer needs and give direct access to SP knowledge and expertise.

 

Cost Action FP 1404 website

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.