Databas för tankbilsbränder och storskaliga skumförsök

Denna sida finns bara på engelska.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

Anders Lönnermark

Tel: 010-516 56 91

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.