ATEAM

Aktiva säkerhetssystem kommer vara nyckelkomponenter för att nå nollvisionen. Nya testmetoder och testutrustning behövs för att kunna genomföra tester av olycksscenarion som inte täcks av dagens säkerhetssystem

ATEAM är uppdelat på flera faser. I den första fasen ska testmetoder och –utrustning tas fram för olyckor där cyklister är inblandade. En annan olyckstyp som studeras är vänstersväng. Olycksdata kommer att undersökas och de mest relevanta scenarierna och deras testparametrar (hastigheter hos inblandade, körvägar, osv) tas fram. Befintlig världsledande utrustning (körrobotar, målbärare och mål) kommer att utvärderas och eventuellt modifieras för att möta metodernas behov.
 
Under den andra fasen av ATEAM skiftas fokus till mötesolyckor, singelolyckor, och korsningsolyckor. Fortfarande står metod- och utrustningsutveckling i centrum.

Detta projektet finansieras av Vinnova genom FFI-programet.

 

Projektdeltagare (i alfabetisk ordning):
AstaZero (Projektledare)
Autoliv
Chalmers tekniska högskola
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Volvo Cars
AB Volvo

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.