SHADES - System Safety through the Combination of HMI and Dependable Systems

Automatisering av vägfordon kräver pålitliga system där interaktionen med föraren sker på ett säkert sätt. Projektet SHADES studerar effekterna av fel i automatiserade fordon och föreslår metoder för säkra övergångar till manuell körning.

Pågående forskning inom fordonsautomation visar på vikten av säkra övergångar från höga till lägre nivåer av automation (föraren tar över hela eller delar av kontrollen av fordonet). Målet med SHADES är att experimentellt studera situationer där automation är ersatt av manual körning och föreslå validerade metoder för att öka säkerheten i situationerna. Körsimulatorexperiment och teoretiska analyser ingår som en del i projektet. Förväntade resultat inkluderar en förståelse av förarbeteende i samband med automationsfel och förslag på funktionalitet som underlättar säkra övergångar från automatiserad till manuell körning.

 

Vi är projektkoordinator och övriga parter är VTI och Chalmers.

Volvo Cars och AB Volvo sitter med i referensgruppen.

Projektet finansieras av SAFER och pågår från 2011-07-01 till 2013-12-31.

 

 

Relaterad information

Se även

SaferDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.