Dynamik

Inom området dynamik arbetar vi med att utvärdera konstruktioners dynamiska egenskaper. Vi utför fältmätningar, vibrationsprovningar och beräkningar. Syftet kan vara att verifiera en konstruktions mekaniska hållfasthet, kartlägga en vibrationsmiljö för att se om elektrisk utrustning som skall placeras i denna kommer att fungera eller att via dynamiska egenskaper indirekt mäta andra egenskaper hos en konstruktion, exempelvis inbyggda krafter.  

Vi har utrustning och kompetens för att 

  • utföra fältmätningar och analysera mätresultat med avseende på livslängd hos konstruktioner och utrustning. Exempel på sådan analys är att föreslå tidsforcerade livslängdstester.  
  • genomföra vibrationsprovningar. Vi har såväl elektrodynamiska vibratorer för traditionella  vibrations och stöttester som servohydrauliska vibrationsbord för simulering av jordbävningar och fordonsvibrationer. 
  • utföra dynamiska beräkningar på konstruktioner

 

Exempel på genomförda projekt 

  

Fältmätning av vibrationer i en bogportsarm för att undersöka om risk för utmattning finns.

 

 

 

 

 
 

FE-beräkning av jord-bävningstålighet hos en stor batteriställning. Som indata till FE-modellen användes resultat från provningar av mindre batteri-ställningar.

 

 

 

Beräkning av stötförlopp hos en behållare. Övre bilden visar resultat från ett verkligt prov och den nedre resultatet från en beräkning.
Fullskaleförsök för att undersöka om det via mätning av våglängden hos en propagerande böjvåg i järnvägsräl är möjligt att uppskatta axiella tryckkrafter i rälen. Om detta är möjligt skulle metoden kunna användas för att skatta risken för solkurvor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Relaterad information

Tjänster

Jordbävning, vibration och stöt

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.