EASYCLEAN - Projekt för utveckling av lätt-tvättade ytor

Utvärdering av kvalitet och hållbarhet hos lätt-tvättade ytor genom ny robust analysmetodik.

Egen webbplats:

sp.se/easyclean

(Information endast på engelska.)

Relaterad information

Forskning

Produktuthållighet

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.