eCAIMAN

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både lätta fordon, personbilar och tunga fordon.Genom att snabba på utvecklingen av dessa batterier ska projektet stärka marknaden för elfordon, bland annat tack vare att batterierna blir billigare.

– Dessutom minskar förbrukningen av fossila drivmedel som påverkar klimatet, säger Karin Davidsson, forskningsledare för batteri- och hybridsystem på RISE (fd SP).

Arbetet innebär en industrialisering av katodmaterial avsett för 5 V, anodmaterial samt elektrolyt. Batterierna ska ha en energidensitet på minst 270 Wh/kg till en kostnad av max 200 €/kWh.

Projektet har döpts till eCAIMAN (Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries). Det pågår fram till 2019 och omsluter drygt 53 Mkr.

Projektdeltagare
AIT, Österrike; ARKEMA, Frankrike; CEA, Frankrike; CERTH, Grekland; CIDETEC, Spanien; CRF, Italien; EUTEMA, Österrike; IMERYS, Schweiz; Lithops, Italien; Piaggio, Italien; POLITIO, Italien; RISE, Sverige; Thinkstep, Österrike; AB Volvo, Sverige


Batteri- och hybridsystem, en forskningsmiljö med batteritestcenter

RISE Batteri- och hybridsystem är en forskningsmiljö som tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar framtidens lösningar för säkrare och miljömässigt hållbara transporter. Nu finns också Nordens bredaste batteritestcenter här.Läs mer...

Relaterad information

Se även

eCAIMAN - webbplatsDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Anwar Ahniyaz

Tel: 010-516 60 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.