Deltagare

Både näringslivet och staten stödde EFFEKTIVs verksamhet. Tillsammans verkade de för att öka kunskapen om ett hållbarare samhälle inom energi- och miljöområden. För information och rådgivning kan någon av deltagarna inom EFFEKTIV kontaktas.

Borlänge Energi AB
Box 834
781 28 Borlänge
Tel: 0243-73 000
www.borlange-energi.se

Borås Energi
Box 1714
501 17 Borås
Tel: 033-357239
www.borasenergi.se
Chalmers Tekniska Högskola
Installationsteknik
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 11 45
www.chalmers.se 
CIT Energy Management AB
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 11 54
www.cit.chalmers.se

ELFORSK AB
Box 1206
111 82 Stockholm
Tel: 08-677 25 30
www.elforsk.se

Falu Energi AB
Box 213
791 25 Falun
Tel: 023-77 49 00
www.faluenergi.se
FORMAS
Box 1206
111 82 Stockholm
Tel: 08-775 40 00
www.formas.se
Graninge Kalmar Energi AB
Box 822
391 28  KALMAR
www.energi-miljo.kalmar.se
Göteborg Energi AB
Box 53
401 20  GÖTEBORG
www.goteborgenergi.se
IMI Indoor Climate AB
400 60  GÖTEBORG
Tel: 0513-540 00
www.imi-indoorclimate.com  
Jämtkraft AB
Box 394
831 25  ÖSTERSUND
www.jamtkraft.se
Karlstads Energi AB
651 84  KARLSTAD
Tel: 054-29 73 42
www.energi.karlstad.se
Lunds Energi Försäljning AB
Box 25
221 00  LUND
Tel: 046-35 60 00
www.lundsenergi.se
Mälar Energi AB
Box 14
721 03  VÄSTERÅS
Tel: 021-16 23 16
www.malarenergi.se
Skellefteå Kraft AB
931 80  SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-77 26 05
www.skekraft.se
Energimyndigheten
Box 310
631 04  ESKILSTUNA
Tel: 016-544 20 00
www.energimyndigheten.se
Svensk Fjärrvärme AB
101 53  STOCKHOLM
Tel: 08-677 25 50
www.svenskfjarrvarme.se
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857
501 15  BORÅS
Tel 010-516 50 00
www.sp.se
E.ON
205 09  MALMÖ
Tel: 040-25 50 00
www.eon.se
Umeå Energi AB
Box 224
901 05  UMEÅ
Tel: 090-16 39 60
www.umeaenergi.se
Uppsala Energi AB
Box 600
751 25  UPPSALA
Tel: 018-27 27 82
www.uppsalaenergi.se
Vattenfall AB
Jämtlandsgatan 99
162 87  STOCKHOLM
Tel: 08-739 50 00
www.vattenfall.se
Öresundskraft
Box 642
251 06  HELSINGBORG
Tel: 042-490 32 11
www.oresundskraft.se

 

 

 

 

 

   

 


 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.