Projekt

De flesta projekten startades vid årsskiftet 1999/2000. Projekten inom programmet karakteriserades av att de hade löptider mellan 6-12 månader. Varje projekt sammanfattades vanligtvis i en rapport. Rapporterna finns under länken publikationer eller i den högra marginalen. Utöver projekten skrevs också illustrerade temarapporter inom olika ämnesområden även dessa finns under länken publikationer eller i den högra marginalen.

Programmet bedrev också en omfattande omvärldsbevakning i form av bevakning av  publikationer från främst de nordiska högskolorna. Samtidigt fanns också en en service där referat från större mässor, seminarier eller konferenser lades ut på hemsidan.

 

Beslutande för de projekt som bedrevs var programmets programstyrelse som bestod av representanter från deltagande företag.

 

Alla publikationer som skrevs lämnades till en granskningsgrupp inom CEE (Centrum för Effektiv Energianvändning).  Programstyrelsen i programmet var den sista instansen som godkände publikationen.

 

 

Relaterad information

Se även

ProjektrapporterTemarapporter
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.