Effektiv energianvändning - forskning och innovation

Effektiv energianvändning eller energieffektivitet innebär att uppfylla givna krav med så låg energianvändning som möjligt. RISE arbetar med forskning inom effektiv energianvändning, från komponent- till systemnivå.

Effektiv energianvändning är en absolut förutsättning för att klara världens klimatproblem och vår försörjningstrygghet framöver. Detta kräver att olika komponenter och systemlösningar fungerar väl från en energi- och miljöteknisk synpunkt.

Våra forskningsprojekt inom effektiv energianvändning är kopplade till en rad områden så som exempelvis värmepumpar, solenergi, livsmedelskyla, komfortkyla, energieffektiva byggnader, ventilation, inneklimat samt brukaraspekter.

Våra projekt är av tvärteknisk karaktär och genomförs i nära samarbete med industri och akademi. Vår målsättning är att vår kompetens i kombination med våra experimentella resurser ska bidraga till en ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling för näringslivet och samhället.

Effektiv energianvändning - pågående FoI-projekt

RISE arbetar med forskning- och innovationsprojekt inom effektiv energianvändning.Läs mer...

Effektiv energianvändning - avslutade FoI-projekt

RISE arbetar med forskning- och innovationsprojekt inom effektiv energianvändning.Läs mer...

HPC – Heat Pump Centre

RISE ansvarar för Heat Pump Centre (HPC), ett internationellt informationscentrum som främjar utvecklingen av värmepumpande tekniker. Läs mer...

BELIVS Innovationskluster

BELIVS Innovationskluster är nätverket och mötesplatsen för samarbete - för att minska energianvändningen i livsmedelslokaler - mellan myndighet, handel, akademi och utrustningsleverantörer. Läs mer...

Reesbe företagsforskarskola

Reesbe är en företagsforskarskola om tillförsel och användning av energi i bebyggelse samt framtida hållbara lösningar ur ett systemperspektiv.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.