BIOSOL - Integrerade system för bio- och solvärme

Projektets övergripande mål är att kraftigt öka installationerna av integrerade pellets- och solvärmesystem på den svenska marknaden. Genom att utveckla nya funktionsprovade kompletta system med sol och pellets skall marknaden för dessa system stimuleras.
Ackumulatortank

Inom projektet skall marknaden för kombinerade sol- och pelletsystem analyseras och lämpliga
systemkoncept identifieras. Tillsammans med deltagande företag skall system och testmetoder utvecklas. Erfarenheterna skall sedan sammanställas i dels en handbok och dels i ett förslag till provningsmetod och regler för en eventuell certifiering av biosol-system.

Finansering

Projektet finansieras av Energimyndigheten och projektdeltagande företag och är en del av Energimyndighetens program ”Småskalig värmeförsörjning med biobränslen”.

Tidplan

Projektet startades i september 2007 och planeras pågå t.o.m. december 2010.

Projektpartners

Integrerade system för bio- och solvärme är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, SP och Högskolan Dalarna samt sol- och pelletsbranschen. Drygt 20 svenska företag deltar i projektet.

Publikationer

Provningsmetod för integrerade sol-biosystem - Årsverkningsgrad genom korttidsmätning, SP Rapport 2011:52, Ulrik Pettersson (SP), Mathias Johansson (SP), Henrik Persson (SP), Marie Rönnbäck (SP), Tomas Persson (Högskolan Dalarna) och Jan-Olof Dalenbäck (Chalmers), 2011

Marknadspotential för bio- och solvärmesystem Version 2008:1 – Maj 2008, Niklasson, F., Persson, Tomas., Energimyndigheten, Eskilstuna, 2008.

Kombinerade bio- och solvärmesystem: Handbok för systemutformning Version 2008:2, Persson, Tomas., SERC Högskolan Dalarna, Borlänge, 2008.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Peter Kovacs

Tel: 010-516 56 62

Mathias Johansson

Tel: 010-516 56 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.