KLIBOL - Klimatkyla i närtid och framtid för bostäder och lokaler

Installation av klimatkyla blir allt vanligare för att hålla ett gott inomhusklimat i lokaler, men efter ett flertal varma somrar finns det nu tecken på att klimatkyla även håller på att introduceras på bostadsmarknaden.

Ett flertal studier i lokaler visar  att produktiviteten förbättras med en god termisk komfort. I framtiden förväntas en ökad efterfråga på bostäder med klimatkyla som främst beror på en ökad efterfråga på god termisk komfort. Syftet för projektet är att analysera nuvarande marknad och framtida potential för klimatkyla i lokaler och bostäder.

 

Projektet skall fokusera på potentialen för klimatkyla och hur den skall produceras och distribueras på bästa sätt. Analysen skall ligga till grund för att ta fram förslag på ett antal konkurrenskraftiga systemlösningar som skall vara långsiktigt hållbara ur ett miljö-, ekonomiskt och energimässigt perspektiv. Projekt är en systemstudie som skall omfatta klimatkyla i ett helhetsperspektiv där produktion, distribution och användning beaktas.

Projektet skall resultera i bl.a. en bedömning av marknadspotential för klimatkyla och processkyla i dagsläget, om 5 år och 15 år uppdelat på bostäder och lokaler. Vidare avses att lämna förslag på systemlösningar innefattande både produktion och distribution samt en kravspecifikation för bostäder respektive lokaler som kan ligga till grund för utveckling av nya framtida systemkoncept t.ex. inom ramen för en teknikupphandling. Projektet utförs i samarbete med representanter från värmepumpstillverkare, husägare och husbyggare, samt energibolag m.fl.

Finansiering

Elforsk, Energimyndigheten, 20 deltagare från industrin

Tidplan

2007.12 - 2009.12

Projektpartners

SP, Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet,  Industri

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.