Energieffektivisering i köpcentra

Syftet med projektet är att belysa potentialen för energieffektiviserande åtgärder i köpcentrum på en övergripande systemnivå.
Foto Zoltan Gavani

Köpcentrum etableras i snabb takt. När flera butiker och verksamheter lokaliseras inom en enskild byggnadskropp blir energiflödena komplexa. Samtidigt finns stora samordningsvinster som kan leda till minskad total energianvändning på systemnivå. Stora interna värmelaster resulterar i att dessa komplexa lokaler oftast har ett stort kylbehov året runt, vilket gör den värmepumpande tekniken intressant eftersom den erbjuder möjligheten att producera värme kyla och tappvarmvatten. 

 

Inom projektet kommer en generell modell som beskriver det komplexa energiflödet i ett köpcentrum att utvecklas. Modellen valideras med resultat från fältmätningar. Baserat på den framtagna modellen skall olika systemlösningar för att försörja fastigheten med värme, ventilation, kyla och el jämföras och analyseras. Dessutom skall ett underlag tas fram som kan användas för att utveckla en prissättningsmodell för hyra av lokaler som stimulerar hyresgästerna till att använda energin på ett resurseffektivt sätt på systemnivå.

 
Industripartners/högskola
 • Kungsfors Köpcentrum
 • Steen&Ström
 • Akademiska Hus
 • Abako
 • Borås Energi och Miljö
 • Kabona
 • ICA
 • Wikström VVS-Kontroll
 • ÅF
 • Cebyc
 • Refcon
 • Frigoväst
 • Bengt Dahlgren
 • Frico
 • Chalmers Tekniska Högskola

Relaterad information

Kontaktpersoner

Sofia Stensson

Tel: 010-516 55 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.