VAMEB - Vattenanvändning med energieffektiva blandare

VAMEB - Vattenanvändning med energieffektiva blandareBra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenförbrukningen genom att påverka ditt beteende. Men hur mycket varmvattens sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Detta har projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” tagit reda på genom att mäta vattenanvändningen och intervjua hyresgäster i några av AB Bostäders flerbostadshus på Tullen i Borås, där energieffektiva blandare har installerats.

Syftet med projektet var att ge ökad kunskap om hur förbrukningen av både kallt och varmt vatten samt därtill hörande energianvändning påverkas av ett byte från ”vanliga” blandare till energimärkta blandare, både på kort och på längre sikt. Projektet bygger huvudsakligen på två delstudier. Den ena inriktar sig på installation av energimärkta blandare och fysikaliska mätningar av vattenförbrukningen före och efter installationen. Den andra inriktar sig på handhavande och mänskligt beteende.

Genom att byta till energieffektiva blandare kan varmvattenanvändningen
minska med nära 30 procent
efter byte till energimärkta blandare. I undersökningen ingick även en beteendestudie och den visar att acceptansen till blandarna var förhållandevis god hos de boende där de energieffektiva blandarna hade installerats.

Den samlade kunskap som kommer fram om energi- och vattenbesparing i och med installation/byte till energimärkta blandare kommer att kommuniceras till en bred grupp av intressenter, representerande fastighetsägare, myndigheter samt branschföretag.

Viktiga resultat
  •  Att byta till energieffektiva blandare kan ge stor energibesparing. I denna studie, som genomförts i flerbostadshus, gav det en energibesparing på 28 procent.
  • Mätningar visar att besparingen inte avtog över tid.
  • Beteendestudien visar att acceptansen av blandarna inte ökade över tid. En förklaring kan vara att återkoppling om vattenanvändning saknas i bostäder där vattenförbrukningen ingår i hyran.
  • Att öka acceptansen och motivationen till energibesparande åtgärder genom att informera de boende om effekten av de åtgärder som görs, är ett intressant område för vidare forskning.
Finansiering

Energimyndigheten (E2B2), AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket

Tidplan

1 september 2015 – 31 december 2017

Projektpartners

RISE (tidigare SP), AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.