Metodutveckling – Utvärdering av buller från värmepumpar

Idag utvärderas värmepumpsbuller som en ljudeffektnivå mätt i en driftspunkt, men befintliga metoder ger en dålig bild av det faktiska bullret från värmepumpen. Utifrån energimärkningen inom EU kan konsumenten få en uppskattning av den årliga energibesparingen baserat på SCOP-värdet. Konsumenten bör dock även ha möjligheten att göra ett bra val för att minimera risken att påverka omgivningen pga störande buller. Projektets mål är att ta fram underlag och föreslå en förbättrad utvärderingsmetod och nyckeltal för att redovisa buller från värmepumpar. Detta skulle ge konsumenten en bättre vägledning, men skulle också gagna tillverkarna i deras produktutveckling. Industriaktörerna lyfter fram att en förbättrad metod på sikt leder utvecklingen mot tystare och mindre störande produkter. I ett längre perspektiv kan underlaget leda till ett energimärkningssystem som på ett så rättvist sätt som möjligt speglar den faktiska användningen av värmepumpen.

Finansiering

Effsys Expand, Bosch Termoteknik, Danfoss Värmepumpar, Enertech, NIBE, Villaägarnas Riksförbund

Tidplan

Oktober 2015 - Juni 2018

Projektpartners

Bosch Termoteknik, Danfoss Värmepumpar, Enertech, NIBE, Villaägarnas Riksförbund

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ola Gustafsson

Tel: 010-516 51 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.