Effektiv energianvändning - avslutade FoI-projekt

RISE arbetar med forskning- och innovationsprojekt inom effektiv energianvändning.Läs mer...

HPC – Heat Pump Centre

RISE ansvarar för Heat Pump Centre (HPC), ett internationellt informationscentrum som främjar utvecklingen av värmepumpande tekniker. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.