Energianvändning i bostadsbebyggelsen - brukarbeteendets betydelse

För att kunna utnyttja den fulla potentialen att minska energianvändningen i våra bostäder, gäller det att komplettera de tekniskt inriktade insatserna med sk ”mjukare” aspekter så som brukarrelaterade frågor.

Det aktuella projektet är inriktat på de boendes energirelaterade beteenden. Huvudsyftet är att finna förklaringar till möjliga förändringar av och skillnader mellan moderna hus vad det gäller deras energianvändning. Hypotesen är att de boende spelar en avgörande roll framför allt vad det gäller variationer i energianvändningen mellan liknande hus. Därför kommer de boendes beteenden kopplat till energianvändningen kartläggas för att bättre kunna beskriva deras påverkan och aktivitetsmönster.

Projektet är en tvärvetenskaplig studie där både mätningar och kartläggning av beteende genomförs och direkt kopplas samman. Nästan 60 hushåll boende i småhus deltar genom att föra dagbok över sina vardagliga aktiviteter som det utför när de befinner sig i hemmet.

Att försöka beskriva och förklara de boendes betydelse för energianvändningen är viktigt för energiplanering och för att vidare kunna studera olika typer av beteendeprofiler, vilket t ex kan användas för att anpassa information till olika hushåll.

Finansiärer

FORMAS, VGR och SP

Tidplan

Pågår 2016/2017

Projektpartners

SP Energiteknik, Avdelningarna Byggnadsfysik och Miljöpsykologi på LTH

Publikationer

Hiller, C. and Elmroth, A. (2005). Sustainable energy use in 40 Swedish houses - A study of changes over a ten-year period. Posterpresentation och i conference proceedings of the 2005 Sustainable Building Conference, September 27-29, Tokyo, Japan.

Hiller, C. and Elmroth, A. (2005). Sustainable energy use in Swedish houses - A study of energy data and energy performance. Muntlig presentation och i conference proceedings of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries, Juni 13-15, Reykjavik, Island.

Hiller, C. (2004). Hållbar energianvändning i 40-talet småhus. Energi & Miljö, nr 5, s. 52, 54-56

Hiller, C. (2004). Hållbar energianvändning i 40-talet småhus. Bygg & Teknik, nr 2, s. 19-21

Hiller, C. (2003). Sustainable energy use in 40 houses - A study of changes over a ten-year period (licentiatavhandling). Lund: Avdelningen Byggnadsfysik, Lunds Universitet. (Rapport TVBH-3044) (PDF-fil 948 kB)

Hiller, C. (2003). Sustainable energy use in houses - Will the energy use increase with time? Lund: Avdelningen Byggnadsfysik, Lunds Universitet. (Rapport TVBH-3041) (PDF-fil 677 kB)

Hiller, C. (2002). Sustainable energy use in dwellings. Will the energy use increase with time? Poster presentation and in conference proceedings of Sustainable Building, September 23-25, Oslo, Norge.

Hiller, C. (2001). Hållbar energianvändning i småhus. Bygg & Teknik, nr 5, s. 55-57

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.