Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Medlemmar i BELIVS Innovationskluster har länge efterfrågat en certifiering av energikonsulter för livmedelsbutiker. Detta för att öka andelen butiker med låg energianvändning, säker drift och liten miljöpåverkan.

Förstudien ska resultera i en kravspecifikation för Energikonsult Livsmedelsbutiker som beskriver vilka ämneskompetenskrav som ska ingå i en examination – till exempel krav på relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Vi ska också visa hur ett certifieringsprov kan komma att se ut och genomföra testcertifieringar.

Förväntade resultat

Kravspecifikationen och det andra som tas fram ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker.

Finansiering

Energimyndigheten, INCERT och ICA Fastigheter

Tidplan

1 juli 2016 – 30 juni 2017

Projektpartners

SP, INCERT, ICA Fastigheter och BELIVS

Relaterad information

Se även

BELIVS InnovationsklusterDokumentet öppnas i ett nytt fönsterOm projektet (på BELIVS webbplats)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Martin Borgqvist

Tel: 010-516 56 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.