Forskning inom robust elektronik

RISE Elektronik bedriver forskning och utveckling inom området miljötålighet för elektronik. Tillsammans med forskningsområdena elektromagnetik och pålitliga system kan vi presentera en helhet vad avser produkters beteende och livslängd i dess driftmiljö.

Huvudspåret för FoU inom området miljötålighet är att studera sambandet mellan en produkts utförande i olika stadier av utvecklingsarbetet och kravuppfyllnad vid slutverifiering.

Med metoder som styr utvecklingsarbetet mot ett produktutförande som uppfyller specificerade krav riskminimeras vägen fram mot marknadsintroduktion. Produktutvecklaren skall kunna arbeta och styra mot en kortare och mer överblickbar horisont jämfört med det ett avlägset och diffust sluttest som dessutom kanske inte är definierat på ett distinkt sätt.

Exempel på sådana projekt är:

  • Proaktiv kravnedbrytning i system
  • Kalibrering dynamiska egenskaper i FEM-modeller
  • Provmetoder, accelererad provning etc.
  • Processer för rätt miljötålighet
Klimattest av miljötålighet elektronik

Miljötålighet elektronik

Sektionen för miljötålighet utför provningar och utvärderingar av system, utrustningar, apparater och komponenter inom klimatisk och mekanisk miljötålighet.Läs mer...

Miljötålighet

RISE kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området miljötålighet. Vi har tjänster som under hela utvecklingsprocessen stöder arbetet mot en produkt med rätt miljötålighet.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Företagsanpassade utbildningar inom mekanisk miljöMiljötålighet

Kontaktpersoner

Lars Fast

Tel: 010-516 54 02

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.