Bakgrund till ETANKFIRE

Släckning av bränder i polära (vattenblandbara) bränslen/produkter skiljer sig markant från petroleumprodukter. För större bränder är i praktiken brandsläckningsskum det enda tillgängliga släckmedlet men när det gäller bränder i polära produkter måste så kallade alkoholresistenta skum (AR-skum) användas i kombination med mjuk påföring.

De försök som finns gjorda respektive de standarder som används vid provning av skumvätskor bekräftar också behovet av mjuk påföring. Dessutom är bränsledjupet normalt sett mycket begränsat, dvs de representerar en spillbrand, vilket innebär att man erhåller en spädningseffekt som underlättar släckningen.

Förutsättningarna vid släckning av en cisternbrand är betydligt tuffare än vid en spillbrand. Förbrinntiden är längre (ofta många timmar), på grund av cisternens höjd föreligger stora praktiska problem att åstadkomma en mjuk påföring av skummet. Dessutom är bränsledjupet stort vilket minimerar utspädningseffekten och dessutom är brandytorna ofta stora, vilket tillsammans medför att släckning av en cisternbrand är betydligt svårare än en spillbrand.

Försök som genomförts, verkliga cisternbränder och beräkningsmodeller indikerar också att värmestrålningen från en storskalig brand med etanol kan medföra högre värmestrålning mot omgivningen än t ex en bensinbrand. Eftersom en markant ökad värmestrålningsnivå kan få mycket stora konsekvenser både för behovet av kylning och möjligheterna att genomföra kyl- och släckinsatser är det därför mycket angeläget att kunna jämföra beräkningsresultaten med uppmätt data från ett fullskaligt försök och vi behov korrigera beräkningsmodellen.

Mer information finns på engelska.

 

SP, Swedish ICT och Innventia har gått samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.


 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.