FP 6 - Sjätte ramprogrammet

Sjätte ramprogrammet - för teknisk utveckling och forskning - pågick från 2002 till 2006. Här listas ett urval av projekt där SP som moderbolag medverkat.

Contex-T

Forskningsprojekt om tekniska textilier i byggnader.Läs mer...

MINET - Mätning av upplevelser ”Measuring the Impossible”

Mätning där den mänskliga perceptionen eller tolkning kan användas vid komplexa, holistiska kvantiteter och kvaliteter. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.