FP 7 - Sjunde ramprogrammet

SP-koncernen leder och medverkar i 45 projekt inom ramen för FP7. Sjunde ramprogrammet är efterträdaren till FP6. Det pågår i sju år, från 2007 till 2013.

Här listas ett urval av de EU-projekt där SP som moderbolag medverkar. Information om dotterbolagens projektsamverkan hittar du på respektive bolags hemsida.

EeB Energy - BEEM-UP

BEEM-UPs syfte är att visa de ekonomiska, sociala och tekniska möjligheterna som kan användas vid renovering av flerfamiljshus för att drastiskt minska energianvändningen. Läs mer...

EeB.NMP FC-DISTRICT

Ett EU-projekt där SP arbetar med teknik för värmeöverföring, -lagring och -distribution till en grupp av självförsörjande byggnader i ett område.Läs mer...

ICT - eVALUE, Fordonssäkerhet

För att minimera antalet trafikolyckor är det nödvändigt med standardiserade testmetoder och utvärdering av aktiva säkerhetssystem i fordon.Läs mer...

ICT - MOGENTES

Projektet syftar till att förenkla testning och verifiering av pålitliga inbyggda system. Läs mer...

EeB Energy - E2ReBuild

E2ReBuild demonstrerar och undersöker strategier för kostnads- och energieffektiva renoveringsprocesser av Europas miljonprogramsområden.Läs mer...

NMP - CO-NANOMET

CO-NANOMET är ett EU-projekt där SP har ansvar för en europeisk metrologisk aktionsgrupp samt utvecklingen av stöd till industrin. Läs mer...

NMT - iNTeg-Risk

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risks Läs mer...

NMT FIRE-RESIST

Utveckling av nya hög-prestanda kompositmaterial med goda brandegenskaper.Läs mer...

Transport - BESST

BESST - Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies.Läs mer...

Transport - SARTRE

SARTRE- Safe Road Trains for the Environment. Läs mer...

Transport - SmartBatt

Målet är att utveckla och utvärdera ett innovativt, multifunktionellt lätt och säkert energilagringssystem som integreras i elbilens struktur. Läs mer...

R4R – Chemical Regions for Resource Efficiency

Från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås leds ett nytt EU-finansierat projekt som ska öka processindustrins konkurrenskraft.Läs mer...

ERA-NET - FutureBioTec

FutureBioTec - Future low emission biomass combustion systems, bidrar till utvecklingen av framtida teknik för eldning av biobränsle med låga utsläpp. Läs mer...

Miljöinnovationer on-line

Inspirerande exempel på hur miljöinnovationer skapar värde för företag och samhälle! Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.