EU-projekt

Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan europeiska forskningsinstitut, universitet och näringsliv.

Som internationellt ledande forskningsinstitut kan vi erbjuda både spets och djup i hela innovationskedjan, vilket gör oss till en konkurrenskraftig samarbetspartner. Under 2009 deltog vi i 52 EU-projekt till ett ordervärde över 60 M kr. 5 av projekten koordinerades av SP. Finansieringen för projekten delas mellan EU, industrin och offentliga forskningsfinansiärer.

Under varje program finns exempel på projekt där vi medverkar.

FP 7 - Sjunde ramprogrammet

SP-koncernen leder och medverkar i ett stort antal EU-projekt. Vi har listat ett urval av projekten här. Läs mer...

CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme

CIP är ett stödprogram till ramprogrammet FP 7 med fokus på små och medelstora företag. Här listas ett urval av de projekt där SP som moderbolag medverkar. Läs mer...

EURAMET och europeiska metrologi-forskningsprogrammet (EMRP)

Ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi har tagits fram av EURAMET. Läs mer...

FP 6 - Sjätte ramprogrammet

Sjätte ramprogrammet pågick från 2002 till 2006. Här listas ett urval av projekten. Läs mer...

INTERREG IVC

Interreg IVC är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz.Läs mer...

Relaterad information

Se även

CordisDokumentet öppnas i ett nytt fönsterVinnovaDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Katarina Malaga

Tel: 010-516 68 62

Per Lindquist

Tel: 010-516 62 03

Jenny Goodwin

Tel: 010-516 66 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.