CIP - Competitiveness and Innovation Framework Programme

CIP är ett stödprogram till ramprogrammet FP 7 med fokus på små och medelstora företag.

Programmet är indelat i tre delar, programmet för entreprenörskap och innovation, stödprogrammet för informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt programmet för intelligent energi (IEE).

CIP pågår mellan 2007-2013.

Här listas ett urval av de projekt där SP som moderbolag medverkar.

IEE - SEPEMO

SEPEMO är ett EU-projekt som ska ta fram en mätmetod och en beräkningsalgoritm för att kunna göra jämförbara mätningar på värmepumpars årsvärmefaktor. Läs mer...

IEE - MixBioPells

IEE - MixBioPells är ett 2 årigt EU projekt med syftet att sprida kunskap om pellets gjorda på annan råvara än träspån, exempelvis restprodukter från jordbruket. Läs mer...

REGEOCITIES

REGEOCITIES är ett EU-projekt inom IEE som syftar till att hjälpa kommuner att öka implementeringen av geotermisk energi genom att identifiera och övervinna legala barriärer.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.