REGEOCITIES

Regulations of Geothermal HP systems at local and regional level in Europe

Projektet REGEOCITIES arbetar för att bidra till att uppnå de geotermiska målen inom de nationella handlingsplanerna för förnybar energi (NREAPs) genom identifiering av och förslag på hur administrativa och regulativa barriärer kan avlägsnas på lokal och regional nivå.

Projektet syftar till att övervinna barriärerna genom tillförlitlig kunskap om marknadsvillkor och hinder för geotermiska värmepumpar i de deltagande länderna samt i det gemensamma europeiska ramverket. Detta kommer att uppnås genom identifiering och överföring av goda exempel på regelverk och administrativa rutiner från mogna till omogna regioner. Projektet kommer att resultera i både rekommendationer till att utveckla ett gemensamt prenormativt ramverk samt utbildning och kunskapsöverföring till energiansvariga i kommuner. Det kommer också att tas fram informationsmaterial för kommuner och myndigheter.
Kommuner och regioner i de deltagande länderna deltar aktivt i projektet för att säkerställa implementering av projektresultaten.

Finansiering

Intelligent Energy Europe

Tidplan

2012-05-01 – 2015-04-30

Projektpartners

Asociación de Industrias de la Construcción, Spanien, koordinator
European Geothermal Energy Council, EU
Universidad Politécnica de Valancia, Spanien
Romanian Geoexchange Sociaty, Rumänien
Bureau Recherches Géologiques Minières, Frankrike
EBeG GbR of Wetzlas, Tyskland
Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grekland
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige
Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Danmark
SLR consulting, Irland
IF Technology, Nederländerna
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Italien
Service Public de Wallonie, Belgien

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.