Nästa generations mätteknik för elektrisk effekt och energi

SP är en av deltagarna i EURAMET iMERAplus projektet JRP T4.J01 med titeln ”Next generation of power and energy measuring techniques”.

Projektet startade officiellt 2008-04-01 och projekttiden är tre år. Projektet finansieras till 30% genom EU medel.

SP är ”task leader” för två arbetspaket: D6.4 som skall leverera: ”Mobile reference measurement systems for the dissemination of traceability for power loss and power quality parameters to generation and manufacturing sites” och D3.2 ”Development and characterisation of wideband transducers for current measurements up to 20 A.” 

Etablering av spårbarhet för elektrisk effekt och energi vid höga spänningar och låga effektfaktorer

Detta arbetspaket syftar till att utveckla teknik för verifiering av förlustmätsystem i industrin. Detta är en förutsättning förbättra effektiviteten hos t ex transformatorer och reaktorer.

Bredbands shuntar och spänningsdelare

Detta arbetspakets syftar till att utveckla strömshuntar (<100 A) och spänningsdelare (<1000 V) lämpade för elkvalitetsmätningar på högsta noggrannhetsnivå.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.