Metrologi inom Energi

Metrologi inom Energi har varit temat för den första omgången i det europeiska metrologiforskningsprogrammet (EMRP). Sju forskningsprojekt med svenskt deltagande löper nu under perioden 2010-2013.

Sverige har gjort en ordentlig satsning på energiområdet och utdelningen har blivit god. Kompetensen hos våra svenska forskare är i vissa stycken unik där vi bl a koordinerar ett av forskningsprojekten inom den viktiga HVDC-tekniken (ENG07). Denna teknik, som utnyttjar högspänd likström för energitransport, får stor betydelse för en gemensam europeisk energimarknad och för utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

Inom energiområdet deltar SP i följande projekt:
  • ENG01 Characterisation of Energy Gases 
  • ENG03 Metrology for Liquefied Natural Gas 
  • ENG04 Smart Electrical Grids 
  • ENG05 Metrology for Solid State Lighting 
  • ENG06 Metrology for Improved Power Plants 
  • ENG07 Metrology for High-Voltage Direct Current 
  • ENG09 Metrology for Biofuels 

För mer information om respektive projekt, se länkar till höger.

Nästa generations mätteknik för elektrisk effekt och energi

SP är en av deltagarna i EURAMET iMERAplus projektet JRP. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.