MINET - Mätning av upplevelser ”Measuring the Impossible”

MINET är ett EU-projekt om mätningar och den mänskliga perceptionen.
Mjuk metrologi

Mjuk metrologi innebär mätningar där den mänskliga perceptionen eller tolkning används.

Det finns en allt större efterfråga på mätningar av dessa slag när krav ställs inom hälsa och säkerhet, handeln, ekonomi osv.

Mätningarna används som ett underlag för beslutsfattande i många viktiga fall.

EU-projekt

EU-projektet MINET har målsättning att nå: "långsiktig integrering av och framsteg inom vetenskapen av att mäta komplexa, holistiska kvantiteter och kvaliteter inom alla relevanta områden i Europa"

Mål
  • Ge insikt i ämnet mätteknik i flera discipliner
  • Organisera ett studiebesöksprogram för utbyte av avancerat kunskap om metoder för mjuk metrologi och om erfarenheter från andra forskningsområden (discipliner eller tillämpningsområden)
  • Initiera och främja interdisciplinärt skapande i ett tankesmedja program för kompetent utveckling av aktuella och framtida 'Mätning av upplevelse' projekt
  • Skapa fora för utvecklingen av framtida forskningsprojekt inom området
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.