NMP - CO-NANOMET

CO-NANOMET (Coordination of Nanometrology in Europe) är ett EU-projekt där SP har ansvar för en europeisk metrologisk aktionsgrupp samt utvecklingen av stöd till industrin.

Inom nanoteknologisk produktion förväntas en stark tillväxt inom en snar framtid. Men för att nå en sådan tillväxt krävs en avsevärd investering i en teknisk och affärsmässig infrastruktur.

Målsättningen med CO-NANOMET 

Målet med CO-NANOMET är att ge det mättekniska stödet som krävs för en framgångsrik utveckling och ekonomiskt utnyttjande av nanoteknik i Europa.

SPs ansvar

SP har ansvar inom CO-NANOMET för bl.a etablerandet av en europeisk metrologisk aktionsgrupp inom nanobiotekniken samt vidareutvecklingen av stöd till industrin att anamma nanotekniken.  

Materialanalys på nanometernivå

Utvecklingen inom nanotekniken ställer ökade krav på rumslig upplösning hos de metoder som används för att karakterisera material.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Mätteknisk forskning

Se även

Co-ordination of Nanometrology in EuropeDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.