ICT - eVALUE, Fordonssäkerhet

För att minimera antalet trafikolyckor är det nödvändigt med standardiserade testmetoder och utvärdering av aktiva säkerhetssystem i fordon. Målet med eVALUE-projektet är att ta fram oberoende testmetoder för utvärdering av dessa aktiva säkerhetssystem.

Offentliga oberoende testresultat ger ett ökat medvetande hos allmänheten för dessa typer av system. Projektet fokuserar på säkerhetssystem som finns i dagens fordon men undersöker även framtida system.

Den genomsnittlige bilköparen kan inte själv bedöma prestanda hos ett visst aktivt säkerhetssystem och hur det påverkar trafiksäkerheten. Idag finns inga generellt accepterade testmetoder och inte heller några etablerade informationskanaler för att sprida testresultaten.

Passiva säkerhetssystem

För passiva säkerhetssystem är det annorlunda. När det gäller krockprov har Euro NCAP väletablerade testmetoder och sätt att förklara testresultaten på olika detaljnivå. Medan bilköparen kan jämföra antalet stjärnor mellan olika modeller så kan säkerhetsingenjören jämföra mätdata från testerna.

 Projektdeltagare:

  • Centro Ricerche FIAT
  • Fundación Robotiker
  • Ibeo Automobile Sensor
  • IDIADA Automotive Technology
  • Institute of Automotive Engineering (ika) of RWTH Aachen University (koordinator)
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)
  • Volvo Technology Corporation

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

www.evalue-project.euDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.