ICT - MOGENTES

Målet med MOGENTES är att möjliggöra att på modellnivå automatiskt generera effektiva testfall och därigenom förenkla testning och verifiering av pålitliga inbyggda system.

Det blir idag allt vanligare att man använder en modellbaserad utvecklingsprocess när man konstruerar stora system. Systemets funktion och egenskaper beskrivs i modeller från vilka man kan generera kod som kompileras och laddas ner på målsystemet. Då blir det naturligt att man även försöker generera testfall direkt från modeller.

MOGENTES gör det enklare

Med MOGENTES blir det enklare för experter inom olika applikationsområden att dra nytta av tekniker baserade på felinjicering och formella metoder då dessa är centrala för testfallsgenereringen inom MOGENTES. 

MOGENTES kommer att bryta ny mark inom följande områden:
  • Modellbaserad utveckling och testning
  • Felmodellering
  • Mutationsbaserad generering av testfall
  • Simulering av hårdvarufel på modellnivå
  • Användning av minimala hindermängder för att ta fram effektiva testfall
  • Ett sammanhållet verktygsramverk för testning
  • Kravspårbarhet
SPs fokus i projektet

SPs huvudsakliga arbete i projektet handlar om felinjicering med speciellt fokus på hur felinjicering bäst används på modellnivå. Tillsammans med mutationstestning kan felinjicering på modellnivå redan på ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen upptäcka buggar och andra svagheter hos systemet. Dessutom kan felinjicering på modellnivå hjälpa till att utvärdera systemets robusthet.

Vidare kommer SP undersöka om och i sådant fall hur hårdvarurelaterade fel kan representeras och simuleras på modellnivå. Slutligen kommer bland andra SP studera hur minimala hindermängder kan användas för att minska antalet testfall.

Projektdeltagare

Austrian Research Centers – ARC
Budapest University of Technology and Economics
ETH Zurich
Ford Forschungszentrum Aachen GmbH
Graz University of Technology
Prolan Co.
Prover Technology AB
Re:Lab S.R.L.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Thales Rail Signalling Solutions GesmbH

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

MOGENTESDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.