INTERREG IVC

Interreg IVC är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmets övergripande syfte är att möjliggöra nätverksbyggande mellan länder och regioner för att stimulera ekonomisk modernisering.

 

Programmet syftar också till att förverkliga EU-kommissionens initiativ Regioner för ekonomisk omvandling, där regioner i nära samverkan med kommissionen utvecklar och sprider
innovativa utvecklingsidéer.

Programmet pågår 2007 - 2013.

GEO.POWER

GEO.POWER är ett två år långt interregionalt samarbetsprojekt vars främsta syfte är att utbyta exempel på bästa praxis inom lågentalpisk energitillförselLäs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.