CBUF

Brand i stoppade möbler är primär orsak till många dödsbränder. Därför initierade EU-kommissionen ett stort forskningsprojekt om stoppade möbler och bäddars brandtekniska egenskaper, CBUF.En detaljerad beskrivning finns bara på engelska.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.