FIPEC - Fire Performance of Electric Cables

Fipec-projektet handlar om brandegenskaper för kablar på den europeiska marknaden. I projektet utvecklades provningsmetoder. Mätningar av värmeutveckling introducerades. Modellers för kablars brandutveckling togs fram. Projektet finansierades av EU.

Mer information om projektet finns på engelska.

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.