Insamling av matavfall

Att samla in matavfallet är en viktig del i att minska mängden avfall.

SP har kompetens att genomföra forskningsprojekt, utredningar och kartläggningar rörande system för insamling av källsorterat matavfall med avseende på teknik, implementering och uppföljning.

Det kan röra sig om utvärdering för en särskild teknik eller insamlingssystem, påsar för insamling eller kvalité på det insamlade materialet. Projekten utgår generellt utifrån en relevant problemställning i kommuner eller kommunala bolag.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.