Miljöinnovationer on-line

GreenXpo är ett brett, europeiskt initiativ för att främja kunskapsöverföring på miljöinnovationsområdet.

GreenXpo samlar och sprider kunskap om tekniska, sociala, organisatoriska och policymässiga innovationer för en bättre miljö.

I projektets on-line-bibliotek www.innovationseeds.eu kan du ta del av goda exempel på miljöinnovationer inom byggnation- och renovering, massa- och papper, livsmedel, vindenergi och mycket mer.

Där finns också exempel på hur miljöinnovationssatsningar kan finansieras, hur stödpolicys kan utformas och relevanta nätverk.

On-line-biblioteket är i ständig uppbyggnad. Tveka inte att höra av dig om du har erfarenhet av lyckade miljöinnovationer som andra kan ha nytta av! Kontakta berit.gullbransson@sp.se om du vill veta mer eller har goda exempel att bidra med.

Förutom on-line-biblioteket arrangerar greenXpo olika aktiviteter för att tillgängliggöra kunskap om miljöinnovationer för beslutsfattare, företag och samhälle. Håll utkik efter våra branschspecifika dialogevents på www.innovationseeds.eu!

 

GreenXpo står för “Professional promotion of eco-innovation knowledge through an integrated expertise platform for policy makers, SMEs and the public in view of boosting the Green Economy”. Projektet delfinansieras av EU-kommissionens 7:e ramverksprogram för forskning och teknikutveckling (FP7).

Läs mer på www.greenxpo.eu

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.