Hållbar konsumtion – Hur gör vi?

Inom ramen för projektet ReUse! arrangerade SP tillsammans med Naturvårdsverket, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Lots Design en workshop om hållbar konsumtion den 6 december 2012.

Efterfrågan på hållbara konsumtionsalternativ ökar. Slit och släng är på väg ut, intresset för att återanvända, vårda, reparera och att handla kvalitetsvaror växer hela tiden och vintage/återbruk är högstamode. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter och nya sätt att se på konsumtion.
Naturvårdsverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Lots Design arrangerade en workshop om hållbar konsumtion och återbruk. Tongivande företag och aktörer från kommun-, region- och föreningssfären bjöds in till dialog om hur man tänker kring hållbar konsumtion och nya affärsmöjligheter som kan resultera i mer hållbara konsumtionsvanor.
Workshopen var en del i strategi- och utvecklingsarbetet på nationell, regional och lokal nivå. SP, Lots, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen undersöker i projektet REUSE! hur Västsverige kan arbeta för ett ökat återbruk och reparation och Naturvårdsverket arbetar med att ta fram nationella mål och strategier kring förebyggande av avfall – vilket förutsätter nya konsumtionsvanor. Deltagarna gavs på olika sätt möjlighet till inspel i dessa processer under workshopen.


Dokumentation (för nedladdnig se högerspalt)

- ReUse! En antologi om återbruk 

- Slutraport ReUseprojektet

- PPT presentationerna från workshopen

- Deltagarlista

- Workshopresultat


Workshop program och innehåll:

Workshopprogram
 12.00

Lunch, mingel med plats för reflektion

Var går din gräns?  Hur mycket kan vi tänka oss att dela, samäga och låna?

 12.30

Vad är hållbar konsumtion?
Jessica Algehed, SP och Sanna Due, Naturvårdsverket inleder dagen och diskuterar begreppen

Att skapa en hållbar framtid – vår tids stora ledarskapsutmaning
Göran Carstedt, har ett förflutet som ledare på hög nivå inom Volvo och Ikea. På slutet av 90-talet lämnade han företagsvärlden för att arbeta med organisationer som det naturliga steget och The Clinton Foundation. 

Designens magi
Kerstin Sylwan, designer och en av författarna till boken "Materialens magi - design för en skräpfri värld" talar om strategier för att ändra på vad som har ett värde och hur resurser kan användas på ett smartare och attraktivare sätt.

Snabba inspel:
Kortpresentationer av bland andra Thomas Nyström, Chalmers, om hur cirkulära affärsmodeller förändrar innovationslogiken. Pål Mårtensson, Kretsloppskontoret, om återbruk och framtidsprojekt. Fredrik Östlin, Off2Off, om en ny tjänst som uppmanar till återanvändning.

 14.00 Idé-workshop
Gemensam inspirations och idé workshop där deltagarna tillsammans identifierar initiativ, åtgärder, utvecklings- och affärsidéer och som kan underlätta hållbar konsumtion.
 15.40 Varför är det så svårt att konsumera på ett hållbart sätt?
Cecilia Solér, Universitetslektor i marknadsföring vid Göteborgs Universitet, om vad som styr våra konsumtionsbeteenden.
 16.00

Vad blir nästa steg?
Sören Kviberg, ordförande i Miljönämnden, VGR, Maria Ivarsson, ansvarig för nationell strategi för avfallsminimering, Naturvårdsverket och Karin Nilsson, Kretsloppskontoret, Göteborg Stad

 16.30

Utställningen Ond Desing
Passa på att besöka den omskrivna utställningen på Röhsska museet.

 

ReUse!

ReUse är en förstudie, finansierad av VGR och SP, som skall finna vägar för hur kommuner, företag och forskning kan samverka för hållbar konsumtion ökat återbruk i Västsverige. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.