Hållbar konsumtion

Hur får man då människor att konsumera på ett mer hållbart sätt – att välja resurssnåla och effektiva kvalitetsprodukter, att köpa begagnat, att reparera, att bygga om, att sälja vidare, att utnyttja tjänster och samägande istället för att köpa saker? Och hur tar man tillvara utrymmet för nya affärsmöjligheter och nya sätt att se på konsumtion.
Lätt att göra rätt

Hållbar konsumtion är ett så kallat wicked problem – som kräver ett aktivt samspel mellan politik, företag och konsumenter. Politiska beslutsfattare behöver förstå hur de på bästa sätt kan skapa förutsättningar för företag och konsumenter att agera mer hållbart. Företag behöver mer kunskap om hur deras affärer kan bidra till såväl miljöförbättringar, som den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Och sett ur konsumenternas perspektiv är behovet av kunskap om vilka val som är långsiktigt hållbara nästan oändligt

Samverkan och olika perspektiv

Hållbar konsumtion handlar om vad och hur vi konsumerar, men också hur mycket vi konsumerar och på vilket sätt. Vi måste välja rätt produkt/tjänst, rätt antal gånger och också använda den på rätt sätt.

För att öka kunskaperna om hållbar konsumtion har RISE i projekt ReUse!gått samman med  forskare och experter inom ett flertal olika områden; konsumentbeteenden, miljö- och energisystemanalys, företagsekonomi, policyutveckling och miljöstyrning, industridesign, trendanalys och marknadsföring. 

Förutom ReUse projektet är RISE involverade i ett antal projekt och satsningar som relaterar till hållbar konsumtionsutveckling. Bland annat som koordinatorer av Mistra Futute Fashion och inom samverkansprojekt som Waste Refinery och Mistra Cloosing the Loop. På SIK analyserar man livsmedels påverkan på miljön och människors beteenden relaterat till detta. Och inom koncernen finns även ett 30-tal Livscykelanalytiker som analyserar olika typer av produkters och tjänsterss miljöpåverkan. Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive projekts hemsidor.

ReUse!

ReUse är en förstudie, finansierad av VGR och SP, som skall finna vägar för hur kommuner, företag och forskning kan samverka för hållbar konsumtion ökat återbruk i Västsverige. Läs mer...

Livscykelanalys, LCA

På Systemanalys arbetar vi med livscykelanalyser, LCA, som är ett sätt att följa en produkt eller tjänst ”vaggan till graven” för att räkna fram en helhetsbild över produktens sammanlagda miljöpåverkan.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.