ReUse!

ReUse är en förstudie, finansierad av VGR och SP, som skall finna vägar för hur kommuner, företag och forskning kan samverka för hållbar konsumtion ökat återbruk i Västsverige.

Projektet angriper frågan om återbruk ur ett brett perspektiv och omfattar områden som miljö, energi, företagsekonomi, policy, mode och design.  Under 2012 hålls ett antal workshops som syftar till att skapa nätverk, samla information och identifiera möjliga framtida projektsamarbeten. Resultaten av förstudien presenteras i två rapporten och målet är att projektet skall mynna ut i flera olika konkreta samverkanssatsningar för ökat återbruk – både inom forskning och i praktiskt tillämpning.

Om projektet 

Jordens resurser är ändliga och vi har idag en väldigt ojämlik fördelning, både av tillgång till de resurser som finns och av utsattheten för de rester vårt resursutnyttjande genererar. För att värna om de resurser som finns samt minska överutnyttjandet av resurserna måste vi i västvärlden hitta sätt att existera som inte i lika hög grad som tidigare tär på jordens resurser. Men det är ett komplext problem. Vårt samhälle är på många sätt uppbyggt kring konsumtion. De samhällerliga stukturer som finns gynnar konsumtion, vi bygger vårt värde och identitet på det vi konsumerar, företagande och produktion bygger på att få konsumenter att spendera mer och mer. Hållbar konsumtion är ett ”wicked problem” som kräver kunskap och samarbete av flera kompetenser och forskningsoråden. Man behöver veta vad som är bra att konsumera och på vilka sätt man skall producera för att göra minst skada. Det ställer också krav på att innovationer och nytänkande inom företagande så att man kan hitta nya affärsmodeller som ärlönsamma och samtidigt driver utvcklingen mot ett hållbart samhälle framåt.  Och vi behöver få människor att se på konsumtion och ägande på ett nytt sätt.

Syfte och mål

Ta fram ett kunskapsunderlag som kommer att ligga till grund för ett antal workshops med aktörer inom offentlig förvaltning, företag och forskning i syfte att skapa trippel helix samverkan inom återbruksområdet i Västsverige.

Projektpartners

SP, VGR, GBG Stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Umeå universitet, The Good Guys, Lots Design


Finansiärer

Västra Götalandsregionen, SP

Hållbar konsumtion – Hur gör vi?

Inom ramen för projektet ReUse! arrangerade SP tillsammans med Naturvårdsverket, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Lots Design en workshop om hålbar konsumtion den 6 december 2012. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.