Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler

Projektet utförs inom ramen för NICes, Nordisk InnovationsCenters, satsning ”Norden som et velfungerende indre marked og en grenselös region”. NICe finansierar projektet tillsammans med industri i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Projektet pågår under 2007 och avslutas under 2008.

Mål

Projektet ska stärka den nordiska industrin genom likartade transparenta krav så att företagens marknad med ett minimum av tekniska ”handelshinder” kan utökas för en utveckling av byggande med trä. Det skall ske genom att sammanställa en åtgärdsplan för påverkan av de hinder som industrin upplever med de nordiska byggreglerna.

Bakgrund

Den trämekaniska industrins omvandling från lokala leverantörer av färdiga produkter till hela koncept skapar möjligheter för nya företag. Anpassningen till en ny marknad tar dock tid och medför ofta höga kostnader. Det är därför viktigt att underlätta för företag att nå större marknader. Undanröjande av hinder i form av skillnader i byggregler kan förenkla för företag att nå en större marknad, få bättre lönsamhet och därmed möjlighet att utveckla nya innovativa och icke standardiserade produkter. På längre sikt medför förenklingarna även att boendekostnaden bör sjunka.

Deltagare

Kontaktpersoner

Sverige
- SP Trä
- TCN - TräCentrum Norr
- Byggkostnadsforum
- TMF - Trä- och Möbelindustri
- Skanska Bostadsutveckling Norden

SP Trä
Projektledare Anders Gustafsson och
Anna Pousette
Tel: +46 10 516 50 00
e-post: Anders.Gustafsson@sp.se
Anna.Pousette@sp.se
 
Norge
- SINTEF
- BoligprodusenteneSINTEF
Sidsel Jerkø och Dag Fjeld Edvardsen
Tel: +47 22 96 55 55
e-post: Sidsel.jerko@sintef.no
Dag.Fjeld.Edvardsen@sintef.no
  
Danmark 
- Teknologisk Institut, Træ
- Dansk Standard, Center för Byggeri
- NørdlundViskum Træ

Teknologisk Institut, Træ
Peder Fynholm
Tel: +45 72 20 23 33
e-post: peder.fynholm@teknologisk.dk


Finland
- Finnish Forest Industry Federation
- Confederation of Finnish Construction
  Industries RT,  Wood Products Industry
- Finnish House Manufacturers Association

Finnish Forest Industry Federation
Pekka Nurro
Tel: +358 9 686 545 14
e-post: Pekka.nurro@woodfocus.fi
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.