KC och temperatur

Inom KC Temperatur samlas FoI-verksamheten för temperaturområdet. Den grundläggande målsättningen är att genom metodutveckling, förbättrad mätosäkerhet, ökad kompetens och kunskapsspridning erbjuda möjligheter för industrin att göra bättre temperaturmätningar.
Termodynamisk spårbarhet

Inom termodynamisk spårbarhet undersöker vi möjligheten att få en direkt spårbarhet mot kryoradiometer och elektriska storheter för vår referenspyrometer. Detta gör vi inom området 1000 °C till 2000 °C.

I dagsläget har vi tillgång till en guldfixpunkt vid 1064 °C och vid högre temperaturer kan vi göra jämförelsemätningar mot bandlampor, vilket ger en begränsning i mätosäkerhet.

Inhomogenitet i termoelement

Inhomogenitet i termoelement är ett annat område som vi anser vara viktigt ur ett mer industrinära perspektiv. Detta fenomen orsakar direkta mätfel vid många applikationer av en sådan storlek att det är ett reellt problem. Ett väldigt tydligt exempel är de helt olika mätresultat man ofta får vid en praktisk mätning jämfört med en kalibrering.

Vi har tidigare utvecklat en mätmetodik för inhomogenitetsmätningar och denna håller nu på att förfinas för att bli ännu lämpligare för industrianpassade termoelement. 

Värmekapacitivitet

Under senare år har en rad förfrågningar dykt upp om bestämning av specifik värmekapacitivitet hos mycket olika material, där befintliga metoder hos SP inte är tillämpbara. Orsaken är inhomogeniteter i materialet, luftinneslutningar, storlek på provkroppar, struktur mm. En kalorimetrisk metod kan oftast användas, men kommersiella instrument finns enbart för mycket små prover.

Vi har utvecklat en temperatursvepteknik som hittills visat sig fungerar från 5 till 60 °C och som bygger på vattnets kända värmekapacitivitet som funktion av temperatur. För att tillgodose olika stora materialprover har det byggts flera storlekar av kalorimetrar.

Temperaturcentrum – Termiska analyser

Under Temperaturcentrum har vi samlat våra resurser och kompetenser där temperatur utgör den gemensamma nämnaren.Läs mer...

Temperatur

Vi kalibrerar din temperaturmätare så du kan lita på dina mätresultat. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Mätteknik inom process- och produktionstillämpningarMätteknisk forskning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Sara Ljungblad

Tel: 010-516 53 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.