Mätteknik inom informations- och kommunikationsteknik

Ett insatsområde är att möta behoven av spårbar mätteknik inom tillväxtområdet Informations och Kommunikationsteknik, IKT. Utgångspunkten är SPs starkaste forskarmiljö inom mätteknik och metrologi, för elektricitet, optoelektronik och tid/frekvens.
Ökad informationsöverföring

I strävan efter högre informationskapacitet, höjs snabbheten och övre gränsfrekvenserna för såväl elektroniska som fotoniska komponenter och system inom IT/telekom-området.

Nya mät- och karakteriseringsmetoder

Utvecklingen tvingar fram framtagningen av ny mätteknik, inklusive nya metoder för karakterisering av snabba kretsar, antenner samt noggrann bestämning av optisk fasfel i avancerade kommunikationssystem.

Signalstabilitet vid optisk överföring

Projektet erbjuder en möjlighet att bygga upp vår kompetens inom stabilitet hos optisk överföring av signalerLäs mer...

GNSS - Global Navigation Satellite Systems

Projektet berör i första hand GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och har som mål att i realtid utnyttja observationer från GNSS. Läs mer...

Forskning inom positionering

Vi har utvecklat ett nytt system för bestämning av position, hastighet och acceleration baserat på sensor-fusion-teknik.Läs mer...

KC Dynamisk mätteknik

Dynamiska mätningar används i nästan alla moderna tekniska tillämpningar. Läs mer...
strålningsdiagram

Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

RISE bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrunden av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.