ILISIS - Institut och Lärosäten I Samverkan för Inbyggda System

Inbyggda system används ofta i tillämpningar med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Det inbyggda systemet måste vara pålitligt och uppföra sig som förväntat för att inte orsaka risker. Produkter kan förses med ett inbyggt system för att öka säkerheten.
Deltagare i projektet

De tre parterna i projektet SP, Högskolan i Halmstad och Jönköpings Tekniska Högskolan ska främst samarbeta för att stödja småföretag med utveckling av inbyggda system där det finns stora krav på pålitlighet. I huvudsak riktar sig initiativet till företag i Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne. Projektet har beviljats medel av VINNOVA.

Syfte och mål

Parterna ska samarbeta för att stödja småföretag med utveckling av inbyggda system där det finns stora krav på pålitlighet. Främst riktar sig initiativet till företag i Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne. Samarbetet har som mål att under 2008 stödja minst 5 projekt där parterna jobbar gemensamt. Genom en fördjupad samverkan inom området Pålitliga Produkter med Inbyggda System kan de tre forskargrupperna bli en ännu bättre FoU- och teknikpartner till såväl SMF som större företag.  

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska resultera i en formulering av den gemensamma kompetensen, samt minst 5 genomförda förstudier tillsammans med SMF. Tanken är att dessa ska leda fram till 5 produktorienterade projekt under 2008. Projektet förväntas resultera i ett strategiskt samarbetsavtal där de tre parterna avser att samverka i kontakter och forskningserbjudanden till industrin. Samverkan ska också dokumenteras i en rapport som kan vara giltig även för andra teknikområden. Erfarenheter från gemensamma kontakter med SMF och storföretag, samt erfarenheter av internationella kontakter ska sammanställas.  

Uppläggning och genomförande

Under projekttiden planeras:

  • En tydlig formulering av den kombinerade kompetensen och relevansen för industrin samt planering för hur kompetensen kan samordnas
  • Utbyte av personal under kortare tid
  • Gemensamma kontakter med SMF
  • Gemensamt arbete i minst 5 mindre projekt (förstudier) som kräver specialkompetens från fler än en partner
  • Gemensamma kontakter med minst två storföretag för att förstå hur den gemensamma forskningskompetens efterfrågas internationellt
  • Gemensamt seminarium för SMF och de tre parterna
  • Gecknande av ett strategiskt samarbetsavtal för fortsatt samverkan mellan parterna
Kontaktpersoner på högskolorna

I projektet ingår att en person från vardera Högskolan i Halmstad, Jönköpings Tekniska Högskola och SP ska vistas hos de båda andra partnerna under minst 10 arbetsdagar.  

Kontaktpersoner på Högskolan i Halmstad: Tony Larsson Tel: 035 167168 och Jönköpings Teknisk Högskola: Peter Leisner Tel: 010 516 54 45

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Högskolan i HalmstadDokumentet öppnas i ett nytt fönsterTekniska Högskolan i JönköpingDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jan Jacobson

Tel: 010-516 56 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.