Egenskaper hos lärk

Inom det EU-finansierade projektet SIBLARCH har SP Trä i Skellefteå provat mekaniska egenskaper hos sibirisk lärk. Det provade materialet visar sig ha upp till 25 % högre densitet än furu och gran. Elasticitetsmodul är också cirka 25 % högre. Materialet är dock sprödare än furu och gran.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Göran Berggren

Tel: 010-516 62 30

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.