Forskning inom lasersäkerhet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut presenterar mätningar som visar att den skyddande dämpningen i laserskyddsglasögon försämras med åldern. Spridningen i uppmätt dämpning jämfört med specifikationen ökar med tiden, alltifrån acceptabelt skydd efter 30 år till en remarkabel försämring redan efter 5 år.

Dämpningen hos laserskyddsglasögon åldras och försämras

Studien baseras på mätningar av 20 par laserskyddsglasögon från 10 olika användare och har en ålder mellan 5 och 30 år. Gemensamt för samtliga par är att de befanns i hyllor i närheten av aktiva lasrar, och var därmed tillgängliga för användning i samband med arbete vid tänd laser.

Resultatrapport

Resultaten presenterades vid två frukostmöten i januari 2009, och har sammanställts i en rapport, vilken finns för nedladdning till höger.

 

Mätteknik inom process- och produktionstillämpningar

Spårbar mätteknik inom process- och produktionstillämpningar är ett tillväxtområde som uppmärksammats som ett prioriterat forskningsfält och i bland annat teknisk framsyn. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Mätteknik inom process- och produktionstillämpningar

Dokument

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.