Mätteknisk forskning

Näringslivets och samhällets behov av en säker och nära tillgång till spårbar mätteknik präglas av allt högre krav avseende komplexitet i kombination med högre noggrannhet.

Detta för med sig ett behov av kontinuerlig forskning och innovation av såväl mätnormaler som därtill relaterade mättekniska metoder. Verksamhetsutvecklingen utgår från arbetet med de primära mätresurserna och är starkt behovsstyrd och tillämpnings-inriktad med direkt nytta för teknikutveckling och innovation.

Inriktning

Forskning- och innovationsverksamheten är dels inriktad mot framtagning av metoder för kalibrering inom nya områden. En viktig målsättning är att utveckla robust mätteknik som möjliggör mätningar i avnämarmiljön.

Den mättekniska FoI-verksamheten bedrivs i fem insatsområden:
Forskningsutmaningar finns inom utvidgade mätområden och mätkvalitet inom:
  • Utvidgad skala (piko till giga)
  • Mätteknik on-line i realtid och mätteknik under dynamiska förhållanden
  • Flera samtidiga parametrar
  • Sensorutveckling

Ett väsentligt inslag i riksmätplatsernas forskningsverksamhet är utveckling av mätteknik där spårbarhet har en avgörande betydelse.

Forskning inom positionering

Vi har utvecklat ett nytt system för bestämning av position, hastighet och acceleration baserat på sensor-fusion-teknik.Läs mer...

Ytors optiska egenskaper

Projektet syftar till att kartlägga behovet av förbättringar inom optisk mätteknik och optiska referensmaterial. Läs mer...

Utveckling vridmoment

En ny momentnormal installeras nu i vårt kraftlab som innebär att vi kan erbjuda kalibreringar upp till 5000 Nm.Läs mer...

Lysdioder som nästa generations belysningskälla

På uppdrag av energimyndigheten driver RISE ett treårigt projekt som ska utvärdera tekniska lösningar och analysera olika utvecklingsvägar inom lysdioder. Läs mer...

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya, samt inkludera etablerade, matematiska metoder inom mättekniken. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.