Mätteknik inom energi och miljö

Forskning om kvalitetssäkrad mätteknik inom energi och miljö riktas mot att bidra till etableringen av uthålliga energisystem längs hela energikedjan (från energiproduktion till användning).

Särskilt studeras teknologier som inte skadar miljön, inklusive reducerade väthusgasutsläpp, och som garanterar säker energileverans.

Följande projekt ingår i forskningen:

Beröringsfrimätning

Utveckling av ”beröringsfri” mätning av vätskeflöde, t.ex. inom kärnkraftsektorn med koppling till den effekthöjning som sker i Sverige och vid andra kärnkraftverk runt om i världen.

Mätteknik inom elkraft

Elkraftmätteknik för bestämning av el-kvalitet och elektriska förluster i elkraft-systemet samt mätning för planerade kraftsystem för Högspänd likström, HVDC. SP har under flera år byggt upp en internationell spetskompetens inom området ”ac-dc transfers” och mätning av elektrisk effekt/energi. Kompetensen inom elkraftteknisk mätteknik är i dag bland de främsta i världen och har haft stor betydelse energihushållningen i samhället. Arbetet med kompetensuppbyggnaden har pågått sedan mer än tio år.

Mätningar med GNSS

I samverkan med Chalmers, Onsala Rymdobservatorium utvecklas tillämpningar inom GNSS (Globala satellitnavigationssystem) för att bestämma halten av växthusgaser i atmosfären, d v s ett mått på global uppvärmning samt Solens påverkan på de övre atmosfärslagren.

Projektkatalogen innehåller dessutom mätningar av jordskorpans rörelser som kan relateras till kontinentaldrift och landhöjning efter senaste istiden, Jordens orientering i rymden, Jordens rotationshastighet samt global och lokal havsnivå.

GNSS - Global Navigation Satellite Systems

Projektet berör i första hand GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och har som mål att i realtid utnyttja observationer från GNSS. Läs mer...

Nästa generations mätteknik för elektrisk effekt och energi

SP är en av deltagarna i EURAMET iMERAplus projektet JRP. Läs mer...

Forskning och utveckling runt flödesmätning

Vi arbetar hela tiden på att effektivisera och bredda vår verksamhet samt att vidareutveckla våra olika provnings- och kalibreringstjänster. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.