Mekaniskt tillförlitlighetscentrum - livslängdsprovning i labb

Produkter och konstruktioner som är utsatta för växlande laster över tid går så småningom sönder. Vid RISE Mekaniskt tillförlitlighetscentrum undersöks styrkan i konstruktionerna och under vilka livslängder som de är tillförlitliga.

Vi testar material, komponenter, produkter och system och beräknar livslängd och dess osäkerhet. Genom insatser på anläggningen kan uppdragsgivare få en prislapp på livslängden. Vi genomför provningar både i labb-miljö och i fält.

Uppdragsgivarna finns inom ett flertal branscher; fordons-, flyg- och fartygsindustrin, telekom, kärnkraft, byggsektorn och den tillverkande industrin. Inom medicinteknik har man bland annat undersökt utmattningsgränser för tandimplantat. Centret används även i större Europa-projekt, bland annat tillsammans med större lastbilstillverkare, och i EU-finansierade forskningsprojekt.

Enheten har utvecklats stegvis. Från början var det ett utmattningslabb med inriktning på standardprovningar. I takt med att samverkan med olika industripartner och akademin ökade, skiftades fokus.

Vi utvecklar och använder idag även metoden Variation Mode and Effect Analysis (VMEA) vilken ger möjligheten att ta in osäkerhet från andra källor till variation för att bestämma en total variation. en tillämpning av VMEA är att gå från livslängdsanalys och dimensionering baserat på säkerhetsfaktorer till ett probabilistiskt synsätt.


År 2000 startade centret det nationella utmattningsnätverket UTMIS, ett forum för institut, tekniska högskolor samt små och medelstora företag, som nu har ett fyrtiotal medlemsorganisationer.


Mekaniskt tillförlitlighetscentrum drivs av RISE i Borås, med vissa delar förlagda i Göteborg.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Billy Alvarsson

Tel: 010-516 59 52

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.