Generisk metrologi och mätteknik

Generisk metrologi och mätteknik är normalt inte kopplad till en bransch eller ett tillämpningsområde men har en grundläggande betydelse för att t.ex. utveckla nya mätmetoder.
Forskarkompetens

På projektnivå medverkar våra svenska mätplatser jämsides med deras europeiska kollegor och har internationellt erkänd forskarkompetens.

Intressenter

Industriella och samhälliga avnämare och intressenter i dessa projekt är såväl stora multinationella företag (ex. Agilent, Vattenfall, e-on) som SMF.

Ytors optiska egenskaper

Projektet syftar till att kartlägga behovet av förbättringar inom optisk mätteknik och optiska referensmaterial. Läs mer...

Nya metoder för att kalibrera låga gasflöden

Målet för projektet är kunna kalibrera låga massgasflöden och standard/fasta läckor med god noggrannhet.Läs mer...

EURAMET och europeiska metrologi-forskningsprogrammet (EMRP)

Ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi har tagits fram av EURAMET. Läs mer...

MINET - Mätning av upplevelser ”Measuring the Impossible”

Mätning där den mänskliga perceptionen eller tolkning kan användas vid komplexa, holistiska kvantiteter och kvaliteter. Läs mer...

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya, samt inkludera etablerade, matematiska metoder inom mättekniken. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.