MIMO Terminaler

Användandet av mobil radiokommunikation ökar starkt. Traditionella system ersätts av trådlösa och för allt fler tillämpningar krävs möjlighet till rörlighet. Det ökande beroendet av mobila kommunikationssystem ökar efterfrågan på höga överföringshastigheter och säker kommunikation.

Multipla antenner

En möjlig lösning är att använda multipla antenner, både på sändar- och mottagarsidorna. I de handburna enheterna integreras samtidigt fler funktionaliteter som kameror, minneskort etc. tillsammans med antennerna i det redan begränsade utrymmet. Nya metoder behöver därför utvecklas för att förbättra processen att integrera antenner.

Moderna verktyg för elektromagnetiska fältsimuleringar (EM-simuleringar) möjliggör i princip att med god noggrannhet beräkna antennprestanda. Nackdelen är beräkningarna tar lång tid. När nya tekniker såsom diversitet och MIMO  används är det därför tydligt att det är fördelaktigt att använda mer tidseffektiva numeriska metoder.

Snabbare optimering

Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för effektiv utveckling och testning av nya antennlösningar och system för mobila enheter. Lösningen består i att använda data från EM-simuleringar som indata till kretssimuleringsmjukvara, där antennprestanda och kopplingen mellan portar för olika lastfall sedan effektivt kan beräknas. Metoderna gör det möjligt att optimera och att prova olika systemlösningar utan att upprepa de tidskrävande EM-simuleringarna. Eftersom vanliga kretssimuleringsmjukvaror används så finns det i stort sett ingen begränsning för vad som kan anslutas till antennportarna. Passiva såväl som aktiva element kan användas. Tekniken kan även användas för att utvärdera olika typer av signalbehandling för t.ex. diversitet eller MIMO-system. För att testa och verifiera de utvecklade metoderna bygger projektets industripartners demonstratorer som mäts och analyseras.

Projektinformation

MIMO Terminaler är ett projekt inom Chase som är ett Vinnova VINN Excellens center.


Projektdeltagare i MIMO Terminaler

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Projektledning)
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Ascom
 • Ethertronics
 • Perlos
 • Sony Ericsson

 

 

   

  Relaterad information

  Se även

  ChaseDokumentet öppnas i ett nytt fönster

  Kontaktpersoner

  Jan Carlsson

  Tel: 010-516 51 69

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

  Dela